Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

ALTRES PROBLEMES QUE PODEN SER OBJECTE D'ATENCIÓ CLÍNICA

 

En aquest apartat ens referim als problemes que poden estar relacionats amb trastorns psicològics i que influeixen en la vida i en les relacions de les persones.


Un d’aquests problemes pot consistir en la presència de símptomes o problemes psicològics que estan afectant a l’estat físic de la persona, influint negativament sobre el curs d’alguna malaltia mèdica o bé agreujant els símptomes físics al provocar respostes fisiològiques relacionades amb l’estrés o interferint en el tractament del problema mèdic.

Els problemes de tipus relacional també són una font d’estrés i malestar ja que es caracteritzen per la presència de pautes d’interacció disfuncionals entre els membres que comparteixen algun tipus de vinculació i que solen generar deteriorament en la satisfacció de la relació i fer que s’agreugin altres problemes psicològics.

Dins d’aquest apartat també es troben els problemes que es generen com a reaccions enfront la pèrdua d’un ésser estimat. Com a part del procés de dol, les persones poden presentar símptomes que són similars als processos depressius amb sentiments intensos de tristesa, dificultats de son, pèrdua de la gana, apatia, pensaments negatius sobre el futur, etc. aquest estat suposa una resposta normal davant la pèrdua, però buscar ajuda d’un professional por se aconsellable per alleujar aquesta simptomatologia. Per altra banda, a vegades, el dol es presenta acompanyat de símptomes que no són propis d’una reacció de dol normal i precisen de la intervenció d’un professional com en el cas de sentiments de culpa en relació al ésser estimat; pensaments de mort, sentiments intensos d’inutilitat; alentiment motor acusat i un deteriorament important en l’activitat i en la rutina de la persona que pateix el dol.
Altres problemes poden ser de tipus laboral, acadèmic o dificultats associades a un canvi d’etapa de la vida.


En tots aquests casos, la teràpia aniria orientada a dotar a les persones de les estratègies necessàries per fer front per sí mateixa i de manera eficaç a la problemàtica que presenta; acompanyar a la persona en la vivència de determinades experiències fent que ho posin en paraules y ho posi nom al què està experimentant; abordatge de creences errònies o pensaments negatius distorsionats que estan provocant aquestes reaccions enfront aquest problema a la persona.