Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

ANSIETAT

 

L’ansietat és una resposta de l’organisme caracteritzada per la presència de te por o inquietud enfront una situació potencialment perillosa.
Com qualsevol de les emocions, l’ansietat és una resposta adaptativa que predisposa al nostre cos dels recursos necessaris (tensió muscular, augment de la quantitat d’oxigen, etc.) per poder afrontar una situació.
El problema ve quan aquesta resposta és massa intensa, freqüent i duradora en el temps ja que llavors és quan poden aparèixer efectes adversos y la persona ho experimenta com una cosa molt negativa.

L’ansietat es manifesta a tres nivells de resposta:

  • - A nivell dels pensaments: aquests solen ser sobre la incapacitat d’enfrontar-se a la situació, pensaments sobre la negativitat del succés i anticipació d’esdeveniments negatius entre altres.
  • - A nivell fisiològic: són freqüents les taquicàrdies, sudoració excessiva, tensió muscular, opressió toràcica, hiperventilació (ritme respiratori accelerat que s’acompanya de la sensació d’ asfixia), boca seca, tremolor de mans, etc. si la resposta d’ansietat és molt freqüent i duradora poden aparèixer trastorns psicofisiològics com per exemple trastorns intestinals, trastorns de la son, cefalees tensionals, lumbàlgia, etc.
  • - A nivell de conducta: es tracta del repertori de conductes que la persona posa en funcionament per evitar o escapar de la situació que li produeix ansietat. Si la persona opta per no posar en marxa cap conducta d’evitació podrien aparèixer conductes de immobilitat (quedar-se en blanc, garratibat) o inquietud motora.


L’ ansietat en general apareix com el símptoma principal de molts problemes psicològics entre els què podem destacar per ser els més freqüents:

  • Estrés

És el conjunt de respostes de l’organisme davant qualsevol demanda que se li presenta. En general, aquesta resposta apareix quan la demanda és percebuda com a molt exigent per la persona o bé quan aquesta s’avalua a sí mateix xom a incapaç d’afrontar-la adequadament.

  • Trastorn obsessiu- compulsiu

És un trastorn d’ansietat caracteritzat per la presència d’algun tipus de ritual, ja sigui mental o conductual, davant la presència de determinats estímuls, pensaments o com un intent d’alleujar un estat d’ansietat o inquietud.

  • Ansietat generalitzada

És un trastorn d’ansietat en el que prima la presència de preocupacions freqüents i intenses sobre diferents aspectes de la vida de la persona. aquestes preocupacions són sobre qüestions no controlables o poc probables.

  • Atacs d’ansietat amb o sense agorafòbia

És l’aparició brusca i intensa de varis símptomes físics d’ansietat junt amb la percepció d’alta perillositat d’aquestes sensacions, fins al punt que la persona arriba a témer per la seva seguretat o la seva vida. Aquesta simptomatologia pot   anar acompanyada de conductes d’evitació o d’escapada de determinats llocs en els que la persona percep que és complicat escapar o demanar ajuda.

  • Trastorn per estrés posttraumàtic          
    Consisteix en l’aparició de símptomes d’ansietat davant l’exposició a un esdeveniment de caràcter traumàtic o davant el fet de tenir coneixement d’ ell i ha suposat una amenaça per a la persona.

 

Les tècniques que s’utilitzen en la teràpia cognitiu conductual consisteixen en millorar el coneixement i la comprensió que el pacient té de la ansietat per eradicar idees errònies, entrenar al pacient en alguna tècnica de relaxació, sotmetre a discussió els pensaments distorsionats sobre el perquè apareix la resposta d’ansietat i proporcionar tècniques concretes en funció del trastorn.