Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

TRASTORNS DE L'APRENENTATGE

 

Els trastorns de l’aprenentatge es caracteritzen per una sèrie de dificultats en l’adquisició i l’ús de les habilitats de la parla, escolta, escriptura, raonament o matemàtiques. Aquestes dificultats comporten que el menor presenti dificultats acadèmiques en algunes àrees. Per altra banda, a l’origen d’aquestes dificultats es podria descarar la presència de retard mental i alteracions físiques o sensorials, amb el que la problemàtica podria ser resultat de problemes emocionals, conductual s  o de certs handicaps en l’adquisició de determinades destreses.

Són molts i diferents els processos que intervenen en la lectura, escriptura, la comprensió i el raonament, així com les causes dels trastorns de l’aprenentatge.  Poden ser característiques personals com l’apatia, els problemes d’atenció o la falta d’hàbits d’estudi; factors socials com l’absentisme escolar i el bilingüisme; variables familiars com les relacions inadequades entre germans i factors escolars com l’ utilització de mètodes inadequats, problemes d’organització incapacitat d’adaptació a l’alumnat.

El tractament adequat dels trastorns de l’aprenentatge serà resultat d’una adequada i completa avaluació dels processos d’aprenentatge. En funció de la problemàtica observada, les tècniques aniran des de la realització d’exercicis que potenciïn les capacitats perceptives (visuals o auditives), d’ aparellaments paraula- significat; lectura i associació de paraules amb la imatge que les representa; obtenció d’idees principals; exercicis de reeducació dels processos motors que intervenen en l’escriptura; organització i elaboració de textos escrits, etc.

És freqüent que els nens o adolescents que presenten aquest tipus de problemes hagin vist deteriorades la seva autoestima o la seguretat en ells mateixos per ser eficaços davant de les demandes escolars. Un tractament complet ha de considerar també l’abordatge d’aquests problemes.