Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

DEPRESSIÓ INFANTIL

El baix estat d’ànim i la depressió no són respostes exclusives de la persona adulta, sinó que també són manifestacions que es poden presentar en els més petits.
Davant de canvis importants o situacions generadores d’estrés (problemes familiars, maltractament infantil, problemes en el col·legi, aïllament, etc.) els nens poden respondre amb els següents símptomes:

 1. - Tristesa intensa
 2. - Pèrdua d’interès en el joc i activitats lúdiques
 3. - Verbalitzacions negatives sobre sí mateixos o sobre les coses que els envolten
 4. - Irritabilitat
 5. - Desobediència
 6. - Inquietud motora
 7. - Energia disminuïda
 8. - Problemes de son i alimentació, entre altres.

En tals circumstàncies, estaríem davant d’un cas probable de depressió infantil. Però per arribar a aquest diagnòstic és important conèixer adequadament el comportament normal del nen i les seves respostes per saber en quina mesura aquestes reaccions s’allunyen de forma significativa del seu funcionament habitual, així com conèixer els efectes que estan apareixent com a conseqüència de la presència d’aquests símptomes.

El tractament d’aquests trastorn anirà orientat a:

 1. - Proporcionar als pares la informació i les destreses necessàries per tal que ofereixin al seu fill les respostes més adequades, com per exemple, mostrant interès pel què pensa i sent i proporcionant-li més atenció.
 2. - Ensenyar al menor el coneixement i les habilitats per expressar i manejar les seves emocions.
 3. - Entrenar-lo en estratègies concretes per fer front als problemes o a les situacions d’estrés.
 4. - Dotar-lo d’habilitats per elaborar pensaments més adaptatius sobre sí mateix i les seves circumstàncies.
 5. Els símptomes als que ens hem referit també poden presentar-se en un quadre de dol davant la pèrdua d’un ésser estimat. En tal cas, la teràpia complirà l’objectiu clar de proporcionar al nen i als seus progenitors el context adequat per l’expressió d’emocions i sentiments vinculats a aquesta pèrdua, i així poder integrar el succés en la vida de les persones afectades.