Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

DEPRESSIÓ / BAIX ESTAT D'ÀNIM

.

La presència en la nostra vida d’ emocions com la tristesa és normal i adaptatiu donat que ens assenyala la vivència de situacions que no ens resulten positives i que ens allunyen del què desitgem, i a la vegada ens porten a prendre mesures com recollir-nos en nosaltres mateixos i enviar senyals a la resta de persones properes de que necessitem el seu recolzament. No obstant, quan aquesta tristesa deixa de ser adaptativa i ve acompanyada per altres símptomes com per exemple la dificultat per conciliar la son o dormir en excés, la apatia, la pèrdua de la il·lusió, pensaments negatius sobre un mateix  i sobre la  seva vida, etc. estem  ja davant un problema perquè ha passat a ser una interferència en la vida de la persona. En tal cas podríem estar davant un cas de depressió.

Des de l’orientació cognitiu- conductual i tal i com ho han mostrat nombrosos estudis al respecte, en l’ origen i manteniment de la depressió trobem un important substrat psicològic que es concreta en una sèrie de patrons de pensament determinats que impliquen una visió negativa de sí mateix, de la seva vida i del seu futur. La persona amb símptomes depressius es percep a sí mateixa com a poc valiosa, anticipa el seu futur com a negatiu a l’ igual que les experiències que te en el present. No es que la persona no estigui  passant per situacions negatives, sinó que molt probablement estigui fent una lectura d’ elles més amenaçant o bé anticipa la vivència d’ experiències negatives sense base per a això. La presència d’aquest tipus de pensaments, junt amb altres igualment negatius i distorsionats sobre la realitat i sobre sí mateix, originen la tristesa i la desesperança característiques d’ aquest tipus de problemes.

Llavors és quan entra en funcionament un altre factor que és responsable del manteniment del baix estat d’ànim: com la persona es sent abatuda i trista i sense ganes de fer res es deixa portar per aquestes emocions de tal manera que abandona poc a poc les seves activitats, des de les agradables en els casos lleus fins a les seves obligacions i responsabilitats, tal i com succeeix en els casos greus de depressió. D’aquesta forma la persona es veu envoltada en un cercle viciós ja que mantenir les activitats i la rutina l’ajudarien a que en primera instància pogués manejar la situació que viu i a evitar que el baix estat d’ànim s’intensifiqui.

     

    Precisament, aquest és un dels primers objectius del tractament, reprendre el nivell basal d’activitats perquè el pacient prengui consciència de com el fet de involucrar-se en diferents tasques i activitats el distreu dels seus pensaments i li proporciona una font de benestar. Posteriorment, es procedirà a discutir els pensaments distorsionats que té a la persona i a dotar-la d’estratègies per a podr detectar-los i substituir-los per pensaments més ajustats a la realitat.