Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

FÒBIA

Les fòbies són trastorns d’ansietat però són tant freqüents que es mereixen un apartat en solitari.
Consisteixen en l’aparició de símptomes d’ansietat i una experiència subjectiva de por davant d’algun estímul o situació específica. La resposta de por que apareix és irracional tenint en compte el tipus de situació o estímul que el genera. Davant la presència d’aquests símptomes la persona sol posar en funcionament conductes d’evitació. Aquestes conductes tenen l’objectiu d’evitar exposar-se a l’estímul o situació que provoca la por.

Segons l’estímul o situació temuda trobem:

- Fòbia social
Quan es tracta d’una por persistent e exposar-se a situacions o actuacions en públic per por que puguin resultar comprometedores, a que l’execució no sigui l’adequada i al què poden pensar els altres d’ells. En molts casos les fòbies socials es donen en persones que tenen dèficits en les habilitats socials.

-Fòbia específica
En aquest cas, hi ha una por irracional o excessiva envers la presencia o anticipació d’un objecte o situació específica (Per exemple a animals, a la sang, a pujar en avió, etc.).

En ambdós casos, la situació fòbica s’evita i això provoca que aquesta es vagi agreujant amb el temps, cosa que produeix que aquesta fòbia sigui molt interferidora en la rutina diària i que provoqui un malestar important.

Les tècniques de tractament sobre les fòbies consisteixen en que el pacient aprengui com s’origina la fòbia i quins mecanismes la mantenen, per tal que acabi essent capaç d’enfrontar-se a l’estímul fòbic i fer que aquest no interfereixi en la seva vida.