Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

DÈFICIT EN HABILITATS SOCIALS I TIMIDESA

 

Quan parlem d’habilitats socials ens referim al conjunt de conductes que una persona posa en funcionament en un context interpersonal. A través d’aquest repertori expressa de manera adequada els seus sentiments, desitjos i opinions al mateix temps que en aquesta interacció respecta la conducta del seu interlocutor.

Aquestes capacitats són concretes i s’aprenen, per tant, en la seva aparició o la seva absència intervenen factors ambientals i individuals.

Quan existeixen dificultats en les relacions socials, normalment ens trobem amb persones amb dèficits en les habilitats socials, una timidesa intensa o bé temor a l’avaluació negativa per part dels altres que els inhibeix en les seves intencions d’interacció.

En aquests casos, trobem a persones que tenen dificultats per relacionar-se a causa d’aquestes mancances i per això assoleixen estils de comunicació inadequats com pot ser un estil massa agressiu per comunicar-se que comporta en molts casos la imposició dels seus desitjos o opinions; o un estil passiu en el què la persona no expressa els neus sentiments ni els seus desitjos ni defensa els seus drets.

En el tractament, el què es treballa és que la persona sigui capaç de reconèixer que el seu estil comunicatiu no és adequat i que no l’ajuda i que per aquest motiu és necessari que pugui aprendre a fer-ho d’una manera més adequada, reconeixent les seves opinions, desitjos i emocions sent capaç d’expressar-les alhora que mostra respecte per als altres però sense deixar de defensar els seus drets i posar límits.

Es busca ampliar el repertori de conductes a través del desenvolupament d’habilitats i destreses socialment adequades. Per això és necessari que hi hagi un ensenyament i entrenament de conductes específiques, la reducció de la resposta d’ansietat que generalment s’associa a aquest tipus de dificultats i la modificació de creences, pensaments i actituds que interfereixen en l’execució social.