Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

DIFICULTATS EN L'ÀREA SEXUAL

 

És freqüent parlar de sexe, sexualitat, relacions sexuals, etc. sense que moltes vegades sapiguem si aquests termes són sinònims o si es refereixen al mateix. La resposta és no.
Els psicòlegs quan parlem de sexualitat ens referim a tot un món relacional i afectiu que inclou el sexe, el desig Amorós, els sentiments i la relació amb l’altre. Aquesta visió ve acompanyada del reconeixement social creixent de que la contribució d’una vida sexual satisfactòria a la qualitat de vida d’una persona és significativa; de la separació de la sexualitat i la reproducció, del reconeixement de la sexualitat femenina i la preocupació per la seva satisfacció, de la creixent disponibilitat d’informació i de l’alliberació de les conductes sexuals, entre altres canvis. Per això, disfrutar de la sexualitat acaba resultant ser un objectiu important per a moltes persones, però no és infreqüent que moltes d’elles acabin trobant dificultats per aconseguir el què consideren una adequada vida sexual, tot i que avui en dia no sempre es demani ajuda per ser encara un tema tabú.

Les diferents formes de problemes sexuals s’anomenen disfuncions sexuals i es defineixen com un conjunt de problemes de diversa índole que dificulten o impedeixen a la persona gaudir de manera satisfactòria de la sexualitat. Aquestes disfuncions poden trobar-se en diferents fases de la resposta sexual (desig, excitació, orgasme o resolució):

-Desig sexual hipoactiu quan hi ha absència o deficiència de fantasies sexuals i de desitjos de mantenir activitat sexual que origina malestar o dificultats interpersonals. Existeix poca motivació per buscar estímuls adequats.

- Trastorn de l’erecció en l’home és quan hi ha una incapacitat per arribar o mantenir una erecció apropiada fins a la finalització del coit.

- Ejaculació precoç és quan es presenta una resposta de l’orgasme i d’ejaculació com a conseqüència d’una estimulació mínima i que es pot presentar abans, durant o poc temps després de la penetració. Provoca molta frustració i malestar a ambdós membres de la parella.

-Trastorn orgàsmic femení i masculí. Consisteix en la falta o retard de la resposta d’orgasme, ja sigui en l’home o en la dona després d’una fase d’excitació considerada com a normal.

- Trastorn per aversió al sexe. Aquest trastorn és com una fòbia al sexe que presenta aversió i evitació al contacte sexual genital amb la parella. Es sol centrar en un aspecte particular del sexe (genitals, penetració, secrecions, contactes superficials, etc.).

-Vaginisme quan en la dona hi ha una resposta involuntària de contracció del múscul vaginal que impedeix que es pugui dur a terme la penetració de qualsevol objecte en la vagina.

-Trastorn d’excitació sexual en la dona es dóna quan hi ha una incapacitat per aconseguir o mantenir la lubricació pròpia de l’excitació fins a la finalització de la relació sexual.

-Disparèunia. Apareix dolor generalment en el moment del coit, tot i que pot ser-hi també abans o després del mateix. Normalment aquest trastorn es presenta com a forma secundària a un altre trastorn que sovint és físic.

L’objectiu que persegueix la teràpia sexual és restaurar el benestar el benestar i la satisfacció sexual en ambdós membres de la parella.

Les disfuncions sexuals solen estar relacionades amb altres problemes (personals i relacionals).

L’eficàcia de la teràpia cognitivo- conductual per a les disfuncions sexuals s’ha pogut demostrarempíricament en diferents investigacions.