Sobre mi

 

 

 

 

Psicòloga clínica d'adults

Psicòloga clínica infantojuvenil

Col·legiada 19593

 

 

Formació acadèmica

 

uab.jpg

 

Llicenciatura en Psicologia, especialitat en Psicologia Clínica

isep.jpg

Màster en Psicologia Clínica i de la Salut

 

isep.jpg

Postgrau en Psicologia clínica infantojuvenil

 

Experiència

Psicòloga al centre de Psicologia Mati Segura, Terrassa

Psicòloga a ISEP clínic Reus- reunions de supervisió de casos

Psicòloga voluntària a Creu Roja Valls

Psicòloga -vetlladora CDIAP Rella, Barcelona