Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

TRASTORNS DE LA SON

La son consisteix en un estat de repòs generalitzat que es contraposa a l’estat de vigília i es caracteritza per uns baixos nivells d’activitat fisiològica i per una reduïda resposta als estímuls externs. Compleix funcions importants en les persones com poden ser la consolidació de la memòria recent, la recuperació dels nivells d’energia, la regeneració de circuits neuronals i és essencial pel manteniment de la vida.

La resposta d’una persona a una situació o esdeveniment estressant pot contribuir a originar o mantenir un trastorn de la son. De fet, l’ansietat sol estar present en la majoria de pacients que tenen dificultats per dormir i els símptomes depressius són freqüents en persones amb insomni de conciliació i manteniment.
Per altra banda, en edats avançades, els canvis hormonals provoquen que els cicles de la son canviïn i apareguin trastorns de la son en aquesta població.

Els hàbits irregulars de son poden ser una causa determinant en alguns trastorns de la son. Els hàbits alimentaris també influeixen, principalment relacionats amb el consum de determinades begudes amb cafeïna o teïna o la ingesta de grans quantitats de menjar al final del dia. Algunes malalties físiques també influeixen en els cicles de son- vigília com d’hipertiroïdisme o el dolor, així com la ingesta de fàrmacs.

Com a trastorns de son podem trobar:

-Insomni
És quan hi ha una dificultat reiterada per iniciar, mantenir o que la son sigui reparadora.

-Hipersòmnia
Aquí el què tenim és la presència d’una somnolència excessiva que es pot manifestar en episodis prolongats de son durant la nit o bé durant el dia.

-Trastorn del son relacionat amb la respiració
Quan hi ha una desestructuració de la son causada per una malaltia o un problema respiratori com per exemple apnees.

-Trastorn del ritme circadià
Consisteix en una mala sincronització entre el ritme son- vigília i les exigències de la rutina diària.

-Malsons
Suposen somnis terrorífics i repetits que provoquen un despertar molt sobtat i intens amb una gran agitació de la persona, que recorda tot el què ha somniat vívidament. Quan es desperta, la persona es pot orientar i veu clarament que ha sigut un somni.

-Terrors nocturns
Són episodis recurrents de despertars durant la nit i que s’inicien amb un crit d’angustia. Apareix la por en el despertar juntament amb símptomes de taquicàrdia i sudoració. Els intents per tranquil·litzar a la persona no tenen massa efecte i, a més, aquesta no recorda què ha succeït durant la nit perquè es troba en un estat de molta confusió.

L’abordatge terapèutic es caracteritzarà per la utilització de mesures educatives i pautes d’higiene de la son després de descartar una patologia orgànica de base.