Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

TRASTORNS DE LA SON INFANTIL

La son és un procés fisiològic en el què apareix una intensa activitat cerebral i una reduïda reactivitat enfront als estímuls externs de l’ambient. En el cas dels nens, no es tracta només d’un procés reparador del dia sinó que és un estat de repòs absolut que els brinda les condicions necessàries per a la maduració física i psicològica.
La presència de símptomes com la hiperactivitat, la falta de concentració, un estat d’irritabilitat o canvis bruscos d’humor ens han de posar en alerta sobre la presència de possibles dificultats en la son.
Els trastorns de la son més freqüents són:

Somnambulisme, que suposa episodis de deambulació durant la nit amb falta de reacció a estímuls externs en els què la persona s’aixeca del llit i comença a caminar.

Terrors nocturns, que són característics per l’aparició repetida de despertars bruscos amb por intensa durant els quals no es respon a intents de tranquil·litzar al nen. Posteriorment hi ha un estat confusional i no hi ha record de l’episodi.

Malsons com a somnis molt intrusius i terrorífics viscuts vívidament que desperten al nen o adolescent. Es recorden perfectament.

Insomni, és la dificultat per iniciar o mantenir la son o bé tenir la sensació de no haver descansat durant la nit.

Bruxisme, és un trastorn produït per la presència de moviments bruscos de la boca en els que es freguen les dents o s’apreten de forma intensa durant la nit.