Tractaments
 
Adults

> Altres problemes que puguin ser objecte d'atenció clínica

Teràpia de parella

> Tractament i teràpia per a parelles

Infantil i adolescent

TERÀPIA D’ ORIENTACIÓ COGNITIVA-CONDUCTUAL

La teràpia cognitiva- conductual és un dels enfocaments de la Psicologia clínica que més s'utilitzen en el nostre país ja que és una teràpia avalada empíricament, és a dir, és una manera eficaç de tractar els diferents problemes psicològics que ha estat demostrada en molts estudis. Les diferents característiques d'aquesta teràpia que són interessants per tal que el pacient les conegui són les següents:

La teràpia es divideix en quatre fases diferenciades, les sessions de les quals estiguin formades dependrà del pacient i de la problemàtica que presenti. La primera fase s'inicia amb el procés d'avaluació en el que s'investiga quin és el problema i per això el terapeuta realitza una sèrie de preguntes sobre aquest per obtenir informació i es poden passar alguns test o qüestionaris per tal d'obtenir una informació més objectiva de la problemàtica existent. És en aquest punt on pacient i terapeuta marquen els objectius de la teràpia. Una vegada s'ha obtingut informació, el terapeuta exposa les seves hipòtesis sobre quins factors poden haver ocasionat el problema i quins factors fan que aquest problema es mantingui tot i els intents per erradicar-lo. A partir d'aquestes hipòtesis el terapeuta proposarà un tractament a seguir per assolir els diferents objectius plantejats anteriorment. El tractament que oferim consisteix bàsicament en donar estratègies per a poder afrontar els problemes de manera resolutiva i instaurar les habilitats necessàries per fer-ho. Finalment, es duu a terme la fase de prevenció de recaigudes per tal que el pacient sigui conscient de les possibles dificultats que poden sorgir respecte al problema una vegada es finalitza el tractament i saber com afrontar-les.

    Una altra característica de la teràpia cognitivo- conductual és que se centra en el moment present, tot i que durant l'exploració es recopilen dades del passat per saber com ha sorgit el problema, per orientar el nostre esforç a millorar el present i, en conseqüència, el futur dels nostres pacients. per això basem la teràpia en l'autonomia del pacient, per tal que aprengui estratègies i habilitats que abans desconeixia i que li seran útils per afrontar el problema que presenta.
  • Entenem l'experiència humana a través de pensaments, emocions i conductes i com aquestes variables afecten a la relació amb el nostre entorn.
  • El pacient té un paper actiu en la teràpia. És ell el què facilita la informació sobre el problema i el que haurà de posar en pràctica